ΘΕΣγη fresco

Σπανάκι

Πρόκειται για διπλή καλλιέργεια όπου η σπορά του γίνεται με μηχανή σιτηρών, από Σεπτέμβριο έως και Ιανουάριο. Η διάρκεια της καλλιέργειας είναι 70 έως 90 ημέρες και απαιτεί άζωτο, φώσφορο και κάλιο. Τα μέλη μας υποστηρίζονται σε τεχνικό επίπεδο τόσο από το προσωπικό του Συνεταιρισμού μας όσο και από τη εταιρεία «Μπάρμπα Στάθης» με την οποία συνεργαζόμαστε. Η συγκομιδή πραγματοποιείται με συλλεκτική μηχανή. Αναφορικά με τις αποδόσεις αυτές κυμαίνονται για την  1η συλλογή 1.500 έως 2.500 κιλά / στρ. και για την 2η συλλογή 250 με 1.000 κιλά / στρ. εφόσον επιτρέπουν οι συνθήκες. Το σπανάκι εντάσσεται στη Συμβολαιακή Γεωργία του Συνεταιρισμού που αυτό σημαίνει ότι υπάρχει εξασφαλισμένη πώληση αλλά και εργαλεία χρηματοδότησης στη διάθεση του μέλους μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  3ο Χ.Λ.Μ. Λάρισας - Βόλου, Τ.Κ. 41336, Λάρισα, Ελλάδα

 info@thesgi.gr

 +30 2410 579904

 +30 2410 579905

Social Media