Δημητριακά

Σκληρό σιτάρι και κριθάρι

Τα μέλη του Συνεταιρισμού που καλλιεργούν σκληρό σιτάρι και κριθάρι, δίνουν ιδιαίτερη σημασία:

•    στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος
•    στην μείωση του κόστους παραγωγής και
•    την μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους για τον παραγωγό
•    στην εφαρμογή συμβολαιακής γεωργίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

  3ο Χ.Λ.Μ. Λάρισας - Βόλου, Τ.Κ. 41336, Λάρισα, Ελλάδα

 info@thesgi.gr

 +30 2410 579904

 +30 2410 579905

Social Media